Hur gör du en värdering av fastighetsbolag på börsen?

Hur gör du en värdering av fastighetsbolag på börsen?

Introduktion

Att värdera fastighetsbolag, är som bankaktier , lite annorlunda än att värdera ”vanliga” bolag.

I denna bloggpost går jag igenom några viktiga komponenter vid värdering av fastighetsbolag.

Viktiga komponenter vid värdering av fastighetsbolag

 • Geografiskt läge på tillgången
 • Utbud/efterfrågan
 • Belåning
 • Prisutveckling
 • Substansvärde
 • Kassaflöde
 • P/F
 • Uthyrningsgrad
 • Konjunktur
 • Räntekänslighet
 • Efterfrågan och byggande

Geografiskt läge

Vart har fastighetsbolaget sitt bestånd? Är det i någon av storstäderna Stockholm, Göteborg eller Malmö? Det finns fastighetsbolag som fokuserar på områden utanför storstäderna.

Utbud/efterfrågan

Hur ser utbudet och efterfrågan ut för fastighetsbolagets bestånd? Vid nybyggen, så kan det vara intressant att se på hur mycket bostäder som samtidigt färdigställs av andra bolag.

Ta även en titt på kundgruppen som fastighetsbolaget inriktar sig på. Är denna kundgrupp mättad eller finns det fortfarande rum för tillväxt? En sådan utmaning har varit att man har byggt mycket dyra lägenheter, men missat en stor del av massan.

Belåningsgrad

Hur ser belåningen i bolaget ut? Ett skräckexempel är Serneke, där finansieringen av Karlatornet har varit en stor utmaning.

Till skillnad mot traditionell värdering, tar vi inte enbart egna kapitalet, utan även själva fastigheterna.

Prisutveckling

Hur ser pristutvecklingen ut i området där fastighetsbolaget verkar och hur ser det ut i övriga Sverige? Undersök även makroindiktatorer som ränteläget och konjunkturbarometrar.

Substansvärde

Vad är det totala värdet av fastighetsbolagets bestånd? Finns det någon substansrabatt eller substanspremie? Detta liknar detsamma som för investmentbolag.

Kassaflöde

Hur ser kassaflödet ut för bolaget? Kan nuvarande kassaflöde finansiera nuvarande utbyggningar eller förlitar man sig på krediter?

För mer information om kassaflöde, ta en titt på denna bloggpost.

Traditionella avskrivningseffekten ger höga nyckeltal

Vad har de för typ av fastigheeter?

P/F

Denna värderingsmultipel är det totala resultatet av alla de hyresintäkter som finns och efter avdragning av alla kostnader relaterat till detta.

Uthyrningsgrad

Om fastighetsbolaget äger hyresfastigheter, både kommersiella och privata, vad är då uthyrningsgraden?

Denna multipel räknas ut i procent.

Konjunktur

Hur ser det generella konjunkturläget ut i regionen som fastighetsbolag verkar och hur ser det ut för andra fastighetsbolag i liknande segment?

Räntekänslighet

Hur känsligt är fastighetsbolaget för förändringar i räntan? Viktiga komponenter att titta på här är belåningsgrad och likviditet. Hur stor möjlighet har bolag att täcka sina lån om det skulle behövas?

Efterfrågan och byggande

Hur ser efterfrågan och byggandet ut i regionen som fastighetsbolaget verkar i? Är det många andra fastigheter som blir klara samtidigt? Är marknaden mättad?

Slutsats

Som ni kan läsa i denna bloggpost, så fungerar inte den traditionella värderingsmetoden med bland annat P/E-tal för fastighetsbolag.

Detsamma gäller vid värdering av banker, för mer information om hur du ska värdera bankaktier, besök min tidigare bloggpost.

Lämna ett svar